05 03

Wystawa sztuki współczesnej jako usługa

Pewnie każdy z nas zastanawia się czasem nad sensem swojej pracy. Podobnie i ja zacząłem sobie zadawać pytania o rolę, cel i zasadność materiałów graficznych projektowanych dla instytucji kultury. Poniżej krótka relacja z tego, jak metody projektowania usług pomogły nadać mojej pracy nową jakość i jak wpłynęły na działania całego zespołu bytomskiej Kroniki (a także jak przydały się w czasie pandemii).

Marcin WysockiResearch

Jak badać doświadczenia gości instytucji? Jak je poprawiać? W końcu: jaki wpływ na te doświadczenia mają materiały, które przygotowuję jako grafik?