15 05

Mapowanie adresów: jak przetwarzaliśmy dane przestrzenne z badania ankietowego

Dzięki licznym i łatwym w obsłudze narzędziom online wizualizacja danych przestrzennych stała się wdzięcznym i pomocnym narzędziem badawczym. Posiadając odpowiednio przygotowane dane, możemy szybko wygenerować atrakcyjne i czytelne mapy statystyczne. Sytuacja komplikuje się, gdy pracujemy z błędnymi lub szczątkowymi treściami pobranymi z mediów społecznościowych lub od uczestników badania ankietowego. Aby zyskać jakąkolwiek wartość, muszą one przejść pracochłonny proces kompletowania i weryfikacji.

Karol Piekarski, Paweł JaworskiProces

miejsce zamieszkania przykładowe dane
problem przykładowe dane
Oczywiście pojawia się pytanie, czy nie dałoby się uniknąć powyższych operacji dzięki wykorzystaniu jednego z narzędzi sieciowych, umożliwiających automatyczne geokodowanie miejscowości i punktów adresowych?