08 05

Koderzy Medialabu opowiadają o wyzwaniach w pozyskiwaniu i analizie danych

W naszych publikacjach stale pojawia się temat wykorzystania analizy danych w projektach kulturalnych. Wykonywanie tych zadań nie byłoby możliwe bez pracy zespołu koderów, którzy ściśle współpracują z projektantami i badaczami nad tworzeniem najlepszych narzędzi oraz metod pracy z danymi. Poprosiliśmy naszych ekspertów – Dawida Górnego oraz Marcina Chojnackiego, by opowiedzieli o swojej codziennej pracy i wyzwaniach, jakie napotykają przy okazji realizacji kolejnych etapów badania.

Marcin Chojnacki, Dawid Górny, Łukasz MirochaWywiad

Dawid Górny, warsztaty wizualizacji danych
Marcin Chojnacki, warsztaty Medialabu Co Facebook wie o kulturze