14 10

Gdy badacze kultury brudzą ręce kodem – pierwsze refleksje z interdyscyplinarnego badania wydarzeń kulturalnych

Prace badawcze dotyczące obiegów kultury w Katowicach, które Medialab prowadzi w ramach projektu konsorcjum Shared Cities: Creative Momentum, wchodzą już w ostatnią fazę. Zanim jednak zespół Medialabu i zaproszeni eksperci przedstawią pełne wyniki badań podczas wydarzenia Kultura (w) danych, kierownik projektu Karol Piekarski w rozmowie z Łukaszem Mirochą komentuje przeprowadzone już działania.

Karol Piekarski, Łukasz MirochaWywiad

Widok startowy aplikacji Badamy Kulturę
Szczególnym wyzwaniem jest zarządzanie danymi oraz przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu o różnych profesjach i kompetencjach. W naszym badaniu programiści i projektanci zawsze zaangażowani są w podejmowanie merytorycznych decyzji, natomiast badacze starają się poznać i zrozumieć narzędzia pracy analityków, programistów i projektantów.
Warsztaty Medialabu nt. pozyskiwania i analizy danych z mediów społecznościowych