10 07

Badanie kultury od podszewki, czyli jak skutecznie przeprowadzić sondaż wśród gości kilkudziesięciu wydarzeń kulturalnych

Zanim głosy oddane w ankietach zostaną przeanalizowane i zwizualizowane, konieczne jest przejście długiego procesu przygotowywania formularzy, prowadzenia badań wśród respondentów i czyszczenia danych. Jak zachęcić wolontariuszy do wsparcia projektu? Jakich narzędzi użyć, by usprawnić pracę zespołu koordynującego badania? Jakie działania podjąć, by uniknąć typowych błędów i bez trudności zrealizować założony cel? Podsumowujemy doświadczenia zdobyte przez zespół Medialabu podczas badania kilkunastu katowickich wydarzeń.

Matylda Badera, Magdalena ChmielProces

Zgodnie z otwartą filozofią projektu, chcieliśmy przekazać jego uczestnikom jak najwięcej nowych kompetencji, jednocześnie podejmując z nimi współpracę. Do tej pory udało nam się zaangażować do prowadzenia badań blisko 100 osób.
Badanie uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2016 roku
Tradycyjne papierowe ankiety Ankiety wypełniane przy użyciu tabletów
Tradycyjne papierowe ankiety Ankiety wypełniane przy użyciu tabletów
Tradycyjne papierowe ankiety Ankiety wypełniane przy użyciu tabletów
Badanie uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2016 roku
Odpowiedni dobór technologii (ankiety papierowe lub elektroniczne) gwarantuje skuteczną odpowiedź na potrzeby respondentów i ułatwia im wypełnianie formularzy. Choć korzystanie z tabletów pozwala na szybszą analizę danych, może być zupełnie nietrafione w przypadku grupy starszych osób.