10 01

Co dane mówią o kulturze? Badania oparte na danych

Dzięki badaniom opartym na danych (data-driven) możemy powiązać wiedzę o zachowaniach użytkowników mediów społecznościowych z wynikami badań odbiorców kultury prowadzonych tradycyjnymi metodami. Łączymy w ten sposób precyzję badań ankietowych, pozwalających zrozumieć motywacje uczestników, z zaletami automatycznej analizy dużych zbiorów danych, która ułatwia odkrywanie niedostrzeganych dotąd trendów i zależności.

Karol PiekarskiTeoria

Zadaniem naszego zespołu badawczego jest dostarczenie narzędzi i wizualizacji pozwalających na łatwą eksplorację dużych zbiorów danych i odnajdywanie w nich pożądanych informacji.
Badanie offline (w miejscu wydarzeń) Badanie online (w sieci) dane zbierane od 2016 roku tylko uczestnicy wybranych wydarzeń mała skala: wybrane wydarzenia niewiele danych o wysokiej precyzji dane pozyskiwane przez ankieterów dane istniejące od 2010 roku duża grupa użytkowników duża skala: całe miasto wiele danych o niskiej precyzji dane pozyskiwane automatycznie
TEMATY I METODY BADANIA Skąd są uczestnicy wydarzeń? Ankiety Wywiady Socialmedia Portale informacyjne Co uczestnicy robią w mieście? Kto tworzy kulturę? Jakie są topowe wydarzenia? Jak katowiczanie kreują wizerunek miasta? Aplikacja facebookowa