09 02

Karin van Es: Podejście oparte na danych często sprzyja zadawaniu pytań, dla których odpowiedzi należy szukać, stosując inne metody badawcze

Podczas konferencji Kultura (w) danych w Katowicach rozmawialiśmy z Karin van Es z Utrecht Data School o badaniach opartych na danych i ich wizualizacji.

Łukasz Mirocha, Karin van EsWywiad

Karin van Es na konferencji Kultura (w) danych
Ponadto sądzimy, że zbyt często udostępnia się jedynie sukcesy w analizie danych cyfrowych, a należałoby dzielić się również niepowodzeniami i wykorzystywać płynącą z nich naukę.