15 08

Jak za pomocą Map Google zbadaliśmy dostępność komunikacyjną instytucji kultury

Co oznacza, że dana instytucja jest dostępna dla uczestników? Problem dostępności z pewnością nie ogranicza się do sieci komunikacji i środków transportu. Na przykładzie jednej instytucji edukacyjnej pokazujemy, jak za pomocą Google Distance Matrix API przeprowadzić badania dostępności komunikacyjnej.

Karol PiekarskiProces

Czas dotarcia środkiem komunikacji publicznej % placówek
Nazwa Adres Czas podróży
Nazwa Adres Różnica w czasie przejazdu Komunikacja publiczna Samochód