Odkrywanie i prezentowanie historii miasta. Warsztaty edytowania haseł Wikipedii

Od 2016 roku Medialab Katowice przygotowuje projekt na temat ulicy Kościuszki, by przedstawić jej historię za pomocą narzędzi cyfrowych i różnego rodzaju danych: zdigitalizowanych map i fotografii, skanów materiałów archiwalnych, planów budynków oraz szkiców ich fasad. Tym razem Medialab we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska zorganizował otwarte warsztaty edytowania zbiorów Wikipedii.

Łukasz MirochaRelacja

Zarówno w przypadku działań dotyczących miasta, jak i wydarzeń w rodzaju edytowania haseł Wikipedii, zawierających treści multimedialne, coraz większą rolę odgrywają media wizualne oraz otwarte zasoby.