O projekcie

Badanie prowadzone jest w ramach projektu Shared Cities: Creative Momentum realizowanego przez Katowice Miasto Ogrodów we współpracy z Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Contemporary Architecture Centre (HU), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Kreatywna Europa. Partnerem lokalnym jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Kontakt

Oskar Adamus

Główny koordynator

oskar.adamus
@medialabkatowice.eu

Magdalena Chmiel

Koordynatorka

magdalena.chmiel
@medialabkatowice.eu

Karol Piekarski

Kierownik projektu badawczego

karol.piekarski
@medialabkatowice.eu