07 06 2019
Kto oddycha najgorszym powietrzem? Wizualizacja jakości powietrza w katowickich dzielnicach
Czy mieszkańcy południowych dzielnic Katowic oddychają gorszym powietrzem? Na to wskazują dane z sieci 127 czujników miejskiego systemu Awair monitorującego stężenie pyłów zawieszonych. W kwietniu 2019 roku w Podlesiu, Zarzeczu i Kostuchnie przez większość dni przekroczona była norma dobowa pyłów PM10. Podobnie było w Szopienicach i w Załężu.
Karol Piekarski