19 06

Analiza dużych zbiorów danych nie oznacza odrzucenia tradycyjnych metod badawczych. O metodach analizy obiegów kultury w Katowicach

Obróbka i wizualizacja danych z sieci społecznościowych w połączeniu z informacjami zebranymi w ramach tradycyjnych badań ankietowych pozwala badaczom Medialabu podążać za interesującymi ich zjawiskami, które rozgrywają się równocześnie w sieci i w przestrzeni miasta.

Łukasz MirochaTeoria

Drugi typ informacji źródłowych stanowią publiczne dane generowane przez użytkowników Facebooka, a także treści pochodzące z serwisów informujących o wydarzeniach kulturalnych w regionie.
Warsztaty Medialabu nt. pozyskiwania i analizy danych z mediów społecznościowych
Dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia zespół badawczy dysponuje równocześnie niewielką próbką pogłębionych danych o dobrej jakości (pochodzących z ankiet) oraz relatywnie obszernym zbiorem „płytkich” danych na temat aktywności całej populacji użytkowników Facebooka zainteresowanych kulturą na obszarze Katowic.