18 07

Aleksandra Janus: W sektorze kultury technologie używane są dziś dużo bardziej świadomie niż jeszcze kilka lat temu

Sporo się zmieniło w sposobie funkcjonowania instytucji kultury – w tym, jak pojmują swoją społeczną rolę i jak budują relacje z odbiorcami. Podzieliłabym ostatnią dekadę na trzy okresy: początkowej nieufności, zachłyśnięcia i fascynacji i wreszcie, krytycznej refleksji.

Łukasz MirochaWywiad

Dziś obserwujemy zwrot ku obiektowi, czego przykładem może być chociażby otwarta niedawno wystawa stała w Muzeum Warszawy. Myślę, że instytucje kultury traktowały technologie z rezerwą zwłaszcza w tych wypadkach, gdy stosowanie pewnych rozwiązań pociągało za sobą konieczność zmiany instytucjonalnej lub wymuszało redefinicję relacji z publicznością, na co nie zawsze wszyscy byli gotowi.
Warsztaty Dotykowe instalacje rozproszone podczas art+bits festival w 2015 roku.
Niewątpliwie, media społecznościowe stanowią cenne źródło wiedzy, ale jednocześnie musimy pamiętać o krytycznym podejściu do wskaźników i danych.
Wystawa podczas festiwalu sztuki, designu i technologii art+bits.